Aproximació a la masia

Aquest programa està pensat perquè els alumnes tinguin un concepte general de la masia, les persones que hi vivien i l'activitat que s'hi feia, l'edifici, les estances, el mobiliari, els vestits, etc.
Aquest programa està pensat perquè els alumnes tinguin un concepte general de la masia, les persones que hi vivien i l'activitat que s'hi feia. L'edifici, les estances, el mobiliari, els vestits, els atuells, l'entorn immediat, etc. Ofereix un gran nombre de recursos per al coneixement.

L’activitat es desenvolupa durant el matí. Podeu quedar-vos a dinar; l’equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics
· Conèixer els elements arquitectònics bàsics i les estances més importants de la masia, mobiliari, atuells, etc
· Conèixer com eren les persones que vivien a la masia i què hi feien
· Vestir-se amb la indumentària del segle XVIII
· Observar els animals de la granja i fer-ne l'inventari
· Dibuixar el cep i les seves parts
· Conèixer la cuina: estris i mobiliari
· Respectar el patrimoni històric i natural del món rural

Metodologia
· Activitat lúdico-pràctica
· Procediments d'observació, manipulació i deducció, donant respostes a situacions inèdites
· Treball independent i per grups
· És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

*Les activitats es poden adaptar a diversitats funcionals prèvia reunió amb l'equip docent*
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 23/03/22
Fitxa tècnica
CM
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes