Coneguem el pantà de Vallvidrera

Itinerari de descoberta del pantà de Vallvidrera i dels ambients naturals que l'envolten. Investigació sobre l'ús de l'aigua a Collserola i sobre els ambients aquàtics.
Itinerari de descoberta del pantà de Vallvidrera i dels ambients naturals que l'envolten. Investigació sobre l'ús de l'aigua a Collserola, sobre els elements arquitectònics d'aquest espai relacionats amb l'ús de l'aigua i sobre els ambients aquàtics presents.

Objectius didàctics
· Investigar el perquè de la presència del pantà de Vallvidrera a la serra.
· Relacionar la disponibilitat d'aigua a Collserola amb la climatologia, valorant la importància d'aquest recurs als ecosistemes mediterranis.
· Descobrir els elements biològics de l’ecosistema aquàtic del pantà.
· Deduir l'ús històric i actual del pantà, i la gestió que es porta a terme.
· Comprendre les conseqüències de l'alliberament intencionat d'espècies al·lòctones al medi natural.
· Saber argumentar sobre la compatibilitat d'usos i la necessitat de regulació de les activitats humanes en aquest espai.

Metodologia
· Diàleg educador/alumnat
· Observació estructurada
· Anàlisi de les relacions que es donen entre els diferents elements d'un espai com el pantà de Vallvidrera.
· Debat o contrast dels diferents punts de vista
· Treball en grups de 4-5 persones
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 23/03/22
Fitxa tècnica
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
ODS
Mig dia
De pagament
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes