Mobilitat segura a batxillerat i cicles - Mossos d'Esquadra

Presentació informativa per a transmetre certs hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura i prevenir conductes de risc
Tenint en compte que els joves d’aquesta franja d’edat comencen a conduir o a tenir el permís de conduir, els objectius que persegueixen les activitats que s’hi adrecen són:

- Reflexionar sobre el perquè de les nostres conductes segures o de risc.
- Identificar situacions en què un es sent influït per factors externs.
- Percebre la pressió externa com a element que condiciona la conducta.
- Adonar-se del risc que comporta prendre decisions per la influència externa.
- Identificar les informacions clau vers les substàncies i les situacions psicofísiques que afecten l’autoconsciència.
- Reconèixer el propi límit entre la seguretat i el perill.
- Ser capaç d’autoconèixer-se i autoprotegir-se segons el propi nivell de desenvolupament.
- Identificar i reconèixer diferents estats psicofísics que afecten l’autoconsciència i la presa de decisions.
- Percebre les influències

Els mètodes que s’utilitzen són participatius, en grups o individuals, i adaptats a l’espai de què es disposa i a l’entorn. Perquè l’aprenentatge tingui significat per al destinatari ha de ser proper a ell i s’intenta que connecti amb les seves emocions i experiència.

Per això, les activitats parteixen de les idees prèvies i les experiències dels participants, es potencia l’intercanvi entre ells i es pretén que siguin distretes i motivadores, per tal d’arribar a l’objectiu de la sessió. Per exemple, les metodologies més utilitzades són: pluges d’idees, jocs, dilemes, treball en petits grups, casos, jocs de rol, converses guiades, teatre, qüestionaris, etc.

Gràcies al material que elabora el Servei Català de Trànsit, s'utilitzen audiovisuals, quaderns i reculls d'unitats didàctiques que donen suport a les activitats. Hi ha la possibilitat que una persona, víctima d'accident de trànsit, expliqui la seva experiència.

Es tracten temàtiques com: desplaçaments pel carrer (com a vianant), circulació com a passatgers de vehicles de motor, conducció de bicicletes/patinets/patins, elements de seguretat passiva, ús del carrer com a espai de joc, inici en la conducció de ciclomotors, els efectes de l’alcohol i les drogues, presa de decisions, etc.

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) són els serveis de la PG-ME que s’encarreguen d’identificar, contactar i col·laborar amb els representats socials del territori, i esdevenen l’eina fonamental per canalitzar la gestió de la resolució de les problemàtiques relacionades amb la seguretat.

Per sol·licitar l'activitat, o per a qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb l’Oficina de Relació amb la Comunitat de la comissaria de referència del vostre municipi. Enllaç a totes les comissaries a l'apartat "contacte".
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 17/05/22
Fitxa tècnica
BTX
CF
Tipus d'activitat
Conferència, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Salut i prevenció de conductes de risc, Transport i seguretat vial
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Castellà, Català