Mobilitat segura per a pares i mares - Mossos d'Esquadra

Presentació informativa adreçada a pares i mares per reforçar hàbits i valors (convivència, tolerància, solidaritat, respecte i responsabilitat) relacionats amb la mobilitat segura.
Com a complement a les activitats que es realitzen amb els infants i joves als centres educatius, es poden fer sessions amb els pares i les mares dels alumnes, a l’hora que s’incideix en les conductes de risc més freqüents dels adults en la mobilitat. Concretament, els objectius d’aquestes activitats són:

- Identificar, percebre i valorar les situacions de risc més habituals a cada edat com a vianant i com a conductor.
- Tenir consciència de quins són els propis límits en cada moment i, si cal, disminuir el risc assumit per mantenir un nivell òptim de seguretat.
- Adonar-se de la mesura en què ens deixem influir i dels àmbits en què ho fem i valorar la importància dels propis criteris a l’hora de prendre decisions independentment de les influències externes.

Els mètodes que s’utilitzen són participatius, en grups o individuals, i adaptats a l’espai de què es disposa i a l’entorn. Perquè l’aprenentatge tingui significat per al destinatari ha de ser proper a ell i s’intenta que connecti amb les seves emocions i experiència.
Per això, les activitats parteixen de les idees prèvies i les experiències dels participants, es potencia l’intercanvi entre ells i es pretén que siguin distretes i motivadores, per tal d’arribar a l’objectiu de la sessió. Per exemple, les metodologies més utilitzades són: debats, pluges d’idees, jocs, dilemes, converses guiades, treball en petits grups, casos, exercicis analògics, etc. S’utilitzen materials audiovisuals, presentacions multimèdia i programacions d’activitats i d’unitats didàctiques.

Les temàtiques que es tracten amb adults que tenen fills i filles en edat escolar són: els sistemes de seguretat passiva, la circulació conjunta entre pares i fills pel carrer (com a vianants, en bicicleta, en transport públic o privat, etc.), el paper que tenen els pares i mares com a model de conducta, les conductes rutinàries, l’excés de confiança, l’adequació de la conducció segons l’entorn (via, vehicle, meteorologia, etc.) i segons la persona (estat físic o psicològic, estats de percepció alterada, com l’alcohol, etc.), la influència que es rep de la resta de persones amb relació a la conducció i la mobilitat, etc.
En cas de no poder fer alguna sessió a pares i mares, es disposa d’un material en paper que es facilita perquè es puguin reforçar algunes conductes segures en els seus fills i filles.

Les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC) són els serveis de la PG-ME que s’encarreguen d’identificar, contactar i col·laborar amb els representants socials del territori, i esdevenen l’eina fonamental per canalitzar la gestió de la resolució de les problemàtiques relacionades amb la seguretat.

Per sol·licitar l'activitat, o per a qualsevol aclariment, no dubteu en contactar amb l’Oficina de Relació amb la Comunitat de la comissaria de referència del vostre municipi. Enllaç a totes les comissaries a l'apartat "contacte".
Més informació

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't
Última actualització: 17/05/22
Fitxa tècnica
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Transport i seguretat vial
Temàtica
ODS
Mig dia
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Català