Taller a l'aula Dinàmica de la Terra

S'expliquen els diferents moviments que realitza la Terra (volcans i terratrèmols) i els efectes que causen.
A la part pràctica: Experiment en el que es fa la simulació d’un volcà submarí. Simulació per ordinador d’un terratrèmol. Aquesta part queda complementada amb un dossier on els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant el taller.
El material emprat consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat segons el nivell educatiu. Experiment volcà: un recipient de vidre transparent d’un litre. Cera per depilar. Uns 150 cm3 de sorra fina (de platja o de riu). Un litre d’aigua freda. Un aparell que permeti fondre la cera (es fon a uns 80ºC). Una placa calefactora pot servir.
Escorça terrestre i Tectònica de plaques. Plegaments i falles. Els volcans: com es formen, tipus, materials, alguns volcans famosos. Terratrèmols i ones sísmiques. Tsunamis.
Última actualització: 15/07/20
Fitxa tècnica
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia, Geologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA