Itinerari pels Ports: el Riu Estrets

L'itinerari recorre el riu estrets. Es tracta d'una ruta on els alumnes aniran descobrint i interpretant diferents elements amb l'ajuda dels Educadors Ambientals Gubiana. Mitjançant diferents activitats assoliran una sèrie de continguts, procediments i valors que podran registrar a un Dossier Gubiana. D'aquesta manera, els coneixements de la sortida es podran continuar treballant a l'aula ordinària .

Possibles continguts a treballar:

1) Ecologia: vegetació de tres ecosistemes ben diferenciats, bosc de ribera, garriga i bosc mediterrani,

2) Geologia: els treballs de l’aigua, la formació del paisatge, els conglomerats, el llenguatge de les roques.

3) Observació de fauna: la cabra hispànica i les aus rapinyaires,

4) Els fòssils, evidències del passat.

5) Patrimoni natural i humà dels Ports: els valors de la mel i el seu procés d’elaboració /les plantes medicinals dels Ports i els seus usos/ Els usos de l'aigua per les activitats fabrils

6) Història: la història de Panxampla, el darrer bandoler català, un personatge fruit de les circumstàncies d’una època,
Gubiana treballa continguts curriculars de diferents assignatures de forma transversal, integral, in situ i fomentant valors de respecte vers el patrimoni cultural i natural.
Última actualització: 10/07/2016
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Jornada lúdica, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Geologia, Tecnologia i industria, Història, cultura i patrimoni, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA