Ecoparc de la Zona Franca (Barcelona)

L'Ecoparc de Barcelona és la primera planta de tractament mecànic-biològic de residus que es va construir a l'àrea metropolitana de Barcelona. Es va posar en marxa l'any 2001 i des de llavors ha dut a terme un procés de pretractament per als residus provinents de la fracció resta recollida amb el contenidor gris (per recuperar-ne la matèria orgànica i els materials reciclables que s'hi troben en grans quantitats). El rebuig resultant d'aquest tractament es carrega en camions i s'envia a instal·lacions especialitzades que els sotmetran a un tractament finalista: la valorització energètica (incineració per a l'obtenció d'energia tèrmica i elèctrica) o la disposició controlada (emmagatzemar-los en un espai preparat i de forma segura pel medi ambient). D'altra banda, a l'ecoparc també es tracta la fracció de la matèria orgànica (FORM) que arriba amb el contenidor marró, fent-ne un pretractament i posteriorment una digestió anaeròbia per obtenir biogàs (el qual s'usa per a la producció d'energia elèctrica).

La visita guiada a l'Ecoparc de Barcelona té una durada aproximada d'una hora i mitja i pretén donar a conèixer el funcionament d'aquesta instal·lació per sensibilitzar els visitants sobre la problemàtica dels residus i alhora donar-los eines perquè en puguin fer una bona gestió. La visita s'inicia amb una introducció a l'aula ambiental en què es presenta l'AMB i les seves competències en la gestió dels residus municipals. Després de la introducció i les explicacions sobre el funcionament del procés de tractament amb el suport d'una projecció, es procedeix a visitar la instal·lació mitjançant el circuit de visites. Un cop visitada la planta es retorna a l'aula, per elaborar les conclusions i reflexionar sobre la responsabilitat de cada ciutadà i ciutadana de cara a fer una gestió sostenible dels recursos i els residus.
L'Ecoparc de Barcelona duu a terme un procés de pretractament per als residus provinents de la fracció resta recollida amb el contenidor gris
Última actualització: 09/03/20
Fitxa tècnica
16
12-15
FAMILIA
Tipus d'activitat
Visita o itinerari
Temàtica
#sostenibilitat, #STEM, #canvi climàtic, #natura
ODS
Puntual
Gratuïta
Idiomes
Castellà, Català
Contacte
CONTACTA