Descobrim el bosc

És una primera aproximació a la descoberta del bosc de Collserola, a partir dels sentits dels alumnes i de l’exploració dels seus elements, tot treballant actituds positives i de respecte envers la natura. L’activitat es desenvolupa durant una part del matí amb els educadors de Can Coll (1,30 h). El mestre ha d’escollir entre dues possibilitats de treball: dinàmica de racons (Casa dels Petits) o joc de descoberta (Joc de les Deixalles). La resta del matí es pot complementar amb propostes autoguiades a càrrec dels propis mestres. Us podeu quedar a dinar. L'equipament es tanca a les 16 h.

Objectius didàctics
· Investigar i descobrir, utilitzant els sentits i capacitats potencials (curiositat, interès, imaginació, etc.) per tal de construir els propis aprenentatges.
· Sensibilitzar envers les actituds i les bones pràctiques per la con-servació de la natura a través de les vivències i la reflexió.
· Gaudir de les activitats, dissenyades a partir dels elements del bosc,a través del joc i la descoberta individual i grupal (cooperació)

Metodologia
· Possibilitat de treball en racons lliure o estructurat (la Casa dels Petits) o bé joc de descoberta (Joc de les Deixalles).
· Contacte directe amb l'entorn.
· Treball dels sentits: observació, manipulació, olors.
· És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia.
Activitat d'1,5 h, tot experimentant amb elements de la flora i la fauna del bosc que es complementa amb una activitat autoguiada
Última actualització: 04/08/2020
Fitxa tècnica
INF2
CI
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA