Troba les diferències! Comparació de finques agrícoles.

En aquesta activitat es visitaran dues finques agrícoles amb models de producció totalment diferents: una finca amb model de producció convencional i una finca amb model agroecològic. En cadascuna de les finques l’alumnat es dividirà en petits grups i farà un treball d’investigació sobre algun dels següents temes: llavors, pesticides, fertilitzants, treballadors/es, maquinària..
L’alumnat treballarà per grups d’experts, on cada grup rebrà unes fitxes explicatives sobre el tema concret a investigar.
Un cop realitzades les dues visites i extreta la informació es realitzarà una sessió dinamitzada de posada en comú, on compararem el model de producció de les dues finques així com una reflexió sobre les 3S ( sostenible, saludable i solidari).
Es visitaran dues finques agrícoles: una amb model de producció convencional i l'altra amb model agroecològic. Es coneixaran les característiques de cada finca i es reflexionarà sobre aquestes.
Última actualització: 28/02/2017
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Tecnologia i industria
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA