Tallers de Mobilitat Segura adreçats a les escoles

Justificació:
Seguim el model de les competències de mobilitat segura com a instrument de prevenció:
• Valoració de la seguretat, la vulnerabilitat i el risc
• Atenció, interacció i adaptació a l'entorn
• Gestió de les meves capacitats i els meus límits
• Gestió de la influència
• Gestió emocional

Finalitat:
Proposem activitats adreçades a diferents cursos del cicle formatius dels alumnes, per a oferir continguts generals d'educació viaria adequats a l'edat i el rol en la mobilitat de cada persona. Eduquem en virtuts, valors i actituds
- VIRTUTS: enteses com les qualitats morals positives (volem educar a les persones a fer el bé en l'àmbit trànsit i mobilitat)
- VALORS: transmeten valors necessaris per guiar els nostres comportaments "responsabilitat, respecte, convivència, empatia i transferència de coneixement"
- ACTITUDS: potenciem creences, emocions i conductes positives a favor de la mobilitat segura.

Objectius generals:
 Promoure la seguretat viària durant tot el cicle vital, com a forma de contribuir a la reducció xifres de sinistralitat infantil, juvenil i adulta.
 Facilitar el desenvolupament integral dels alumnes, promovent actituds, coneixements i estratègies que permetin afrontar una mobilitat en convivència amb tots els usuaris de les vies públiques.
 Generar hàbits de vida saludable i promocionar valors i actituds positives a les persones del seu entorn social i familiar.
Continguts: tots els continguts treballats estan relacionats amb la mobilitat segura i adaptats a cadascuna de les edats.

Aportació de valor:
Com entitat de víctimes de trànsit, sentim el compromís d'evitar el patiment que provoquen les conseqüències dels sinistres viaris, de manera que adquirim una visió activa en l'educació viaria per estendre dinàmiques positives i responsables a l'hora de moure's en espais públics de convivència (passatgers, vianant, ciclista, etc.).
Duració de la sessió: de 1h a 1:30h hores de duració.
Recursos: material audiovisual adequat a cada edat. Treballarem amb una presentació amb imatges i vídeos, així com també activitats pràctiques i dinàmiques.

Al fitxer adjunt estan resumides les activitats adreçades a cada cicle.
Contacte:
info@stopaccidentes.cat
projectes@stopaccidentes.cat
Tel: 932454048
Tallers de Mobilitat Segura adreçats a les nenes i nens en edat escolar, des del cicle infantil fins a ESO i Batxillerat. Adaptats a les seves edats i necessitas, treballant valors i responsabilitat.
Última actualització: 11/02/21
Fitxa tècnica
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Educació cívica, en valors i per la pau, Salut i prevenció de conductes de risc, Transport i seguretat vial
Temàtica
#escolar, #dretshumans, #sostenibilitat
ODS
Fins a 1h
Gratuïta
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Castellà, Català
Contacte
CONTACTA