"Fes de monjo copista" a l'Scriptorium de Ripoll

L’Scriptorium de Ripoll és una exposició permanent, que de manera interactiva i didàctica, ofereix la possibilitat de conèixer el passat cultural de la població i la importància que el Monestir de Santa Maria de Ripoll, va tenir al llarg dels segles X-XII, en la producció i còpia de manuscrits, que van esdevenir dels més importants d'Europa. El visitant, ja sigui gran o petit, aprendrà com es fabrica un pergamí, com s'aconsegueix que una ploma d'oca escrigui, com es relligava un còdex medieval, i el més important de tot, és que un cop acabada la visita, podrà fer ell mateix de monjo copista, posant en pràctica el què ha après a l'exposició.
La visita a l’exposició Scriptorium de Ripoll, està pensada com una activitat didàctica destinada a complementar l’estudi de l’època medieval, des d’una perspectiva històrica i com a llegat d’un patrimoni cultural passat i identitari, propi de la nostra cultura.

El coneixement de l’època medieval es fa des de diferents àmbits d’estudi: la seva organització política, els diferents estaments de la societat medieval, el seu art,... En aquest sentit l’Scriptorium aprofundeix en la importància de la religió en època medieval, en la conservació i el valor que es donava a la cultura i en el valor artístic dels primers llibres de la història, els còdex medievals fets als escriptoris dels monestirs.
Conèixer com vivia la comunitat benedictina del Monestir de Santa Maria de Ripoll. La visita es complementa amb un taller, on els alumnes es converteixen en monjos i monges copistes.
Última actualització: 06/02/2020
Fitxa tècnica
INF1
INF2
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Exposició, Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Arts i música, Ciències Socials
Temàtica
#escolar, #museu
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA