Minilab - Inquiet

En aquest extraescolar treballarem des de la curiositat dels petits exploradors, ens farem preguntes per després explorar-ne múltiples respostes, sense imposar la resposta correcte sinó potenciant el pensament crític i independent. Des de la prova i error buscarem les millors solucions, sempre sempre, buscant el divertiment dels més petits com dels docents.

Aplicarem el “Tinkering" en tota regla: imaginarem, dissenyarem i construirem invents descobrint i experimentant amb recursos tant naturals, reciclats com mecànics i tecnològics tipus motors, engranatges, etc.

Sempre donarem una gran importància a l’aprenentatge d’ús de les eines així com el respecte als materials, l’espai i els companys. Us part fonamental de les classes és adquirir una metodologia de treball així com l’ordre, per tal de potenciar al màxim la capacitat creadora.

No treballerem amb suports digitals ni pantalles d’ordinador.
Treballarem des de la curiositat dels petits exploradors, ens farem preguntes per després explorar-ne múltiples respostes, sense imposar la resposta correcte sinó potenciant el pensament crític.
Última actualització: 17/01/20
Fitxa tècnica
Tipus d'activitat
Extraescolar
Temàtica
#STEM, #robòtica i programació
ODS
Setmanal
De pagament
Idiomes
Català
Contacte
CONTACTA