Què passa als nostres boscos? Biomassa i producció

Aquesta activitat es divideix en dues sessions:
• A la primera, a Can Palós i acompanyats per l'equip d'educadors de l'Aula Natura, ens convertirem en gestors forestals i, mitjançant l'estudi qualitatiu i quantitatiu d'una parcel·la representativa del bosc de pi blanc de la vall del Llor, obtindrem dades sobre l'estructura actual del bosc.
• A la segona sessió, a l'aula i dinamitzada pel professorat seguint les pautes del dossier proporcionat, farem el tractament de les dades que es representarà mitjançant taules, gràfics i quadres estadístics. Finalment, l’alumnat haurà de fer propostes per a una gestió eficient i sostenible dels recursos del bosc.
Activitat d'investigació d'un bosc real, coneixement directe de la realitat forestal de l'entorn metropolità,
Última actualització: 14/09/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Estades i cases de colònies, Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia, Geologia, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
ODS
Jornada sencera
Gratuïta
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA