Sortida La Tordera: un ecosistema fluvial

Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup:
• 10:00-10:30h : arribada de l’escola.
• 10:30-11:00h: Esmorzar, presentació dels monitors i explicació de l’activitat.
• 11:00-13:30h: Itinerari de natura. Passejant pel bosc parlarem de les característiques principals d’un riu, del bosc de ribera, de la fauna que podem trobar a prop d’un riu. Un cop arribat al tram del Tordera que ens interessa, posarem en pràctica tot allò del que em parlat, prenent mesures físiques i químiques del riu, per tal d’estudiar la seva dinàmica fluvial.
• 13:30h: Trobada de tots els grup en el punt acordat per dinar.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
El material emprat consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat al nivell educatiu dels escolars. Làmines il·lustratives. Maletí de rastres. Kit de taller.
La Tordera i les seves característiques. Bosc de ribera, flora i fauna i les seves adaptacions. Ocells aquàtics.
Última actualització: 22/07/2016
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA