Sortida Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà

Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia, els horaris poden adequar-se a les necessitats del grup.
• 10:00-10:30 h : arribada de l’escola.
• 10:30-11:00 h: esmorzar en el recinte del Centre d’Informació del Cortalet (compta amb lavabos públics).
• 11:00- 11:30 h: Trobada amb els monitors i introducció sobre la formació dels aiguamolls i les característiques del parc.
• 11:30-14:00 h: Itinerari de Natura fins al Mas del Mata. Descobrirem la flora i la fauna del indret, fent parades en diferents llocs d’interès com: els aguaits dels ocells, els aguaits de les daines, a la zona de nidificació de les cigonyes, a la zona on pasturen les vaques marineres i altres herbívors, a l’observatori
Senillosa amb una visió panoràmica del parc, i d’altres.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant l’activitat mitjançant un dossier de camp.
El material emprat consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat al nivell educatiu dels escolars. Guies d’ocells. Prismàtics.
Parc natural. Zones humides. Aiguamolls de l'Empordà, diferents hàbitats, flora i fauna, adaptacions d'aquests a lloc on viuen.
Última actualització: 22/07/2016
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
ESO1C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA