Sortida Platges canviants

Oferim una seqüenciació de les activitats que es realitzen al llarg del dia,
• 10:00-10:30h : arribada de l’escola i esmorzar.
• 10:30-13:00h: Durant el matí es fan les següents activitats :
o Descoberta de la platja: com es formen les platges, quins materials
les formes, com són aquests materials
o Estudi de la dinàmica de les sorres.
o Avaluem l’estat mediambiental de la platja
• 13:00-14:00h: Dinar.
Al llarg de la sortida els alumnes treballen alguns dels conceptes apresos durant
l’activitat mitjançant un dossier de camp
El material emprat consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat al nivell educatiu dels escolars. Maletí descoberta platja. Kit de dinàmica de sorres.
Formació de platges. Materials que les formen i el seu origen. Dinàmica litoral i factors que hi influeixen. Com afecta l'acció humana sobre la costa.
Última actualització: 19/07/2016
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA