Taller a l'aula Sexualitat en l'adolescència

A la part teòrica, a través de diverses explicacions, imatges, trucs de màgia, experimentació i estadístiques s’introdueixen els diversos continguts del taller: definició de sexualitat, canvis físics i emocionals de nois i noies, òrgans reproductors masculins i femenins, infeccions de transmissió sexual, mètodes anticonceptius, embaràs i avortament. S’incideix en la conscienciació de l’alumne per a la pràctica d’una sexualitat sana i segura, amb el conseqüent ús de les pràctiques i mètodes anticonceptius adequats; i es fomenta el respecte per la pròpia sexualitat i per la dels altres.
A la part pràctica, aprenem a utilitzar de forma adequada un preservatiu i raonem diferents creences, mites i tabús respecte la sexualitat.
El material emprat consta de: Dossier del professor i Dossier de l’alumne adequat segons el nivell educatiu. Kit de taller. Jocs de màgia. Kit d’experimentació. Mostres de mètodes anticonceptius.
Estadístiques de la temàtica.

El preu del taller inclou 2 monitors per classe.
Canvis físics i emocionals a l’adolescència. Estructura i funcionament dels òrgans reproductors. Infeccions de transmissió sexual. Mètodes anticonceptius. Creences, mites i tabús entorn la sexualitat.
Última actualització: 15/07/20
Fitxa tècnica
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Salut i prevenció de conductes de risc
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA