L'Espectacle de la mina. emocions i sensacions

L'Espectacle de la mina: emocions i sensacions" és una nova exposició permanent, que a través de recursos museogràfics d'última generació, com projeccions, hologrames i efectes innovadors d'imatge i so, aconsegueix que el visitant comprengui els dos sistemes d'explotació de la mineria actual: subterrània i a cel obert. Sobretot dóna a conèixer la mineria del segle XXI a la comarca del Berguedà, l'argument explica com uns arqueòlegs del futur entren al taller de l'empresa minera i descobreixen peces que feien servir per a l'explotació minera.
L'Espectacle de la Mina, dóna a conèixer la mineria del segle XXI a la comarca del Berguedà, l'argument explica com uns arqueòlegs del futur entren al taller de l'empresa minera.
Última actualització: 16/06/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
EE
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Contacte
CONTACTA