I tu, què en penses?

Els i les alumnes reflexionen al voltant dels diferents transports públics que tenen a l'abast, quina utilitat tenen per a ells/es, quins són els avantatges del TRAM i, la importància d'accions cíviques i de seguretat.

Objectius:
- Reconèixer el tramvia com a propi i treballar les normes necessàries per a una bona convivència en els transports públics.Identificar quina utilitat té el TRAM per a nosaltres.
- Apreciar la funció del transport públic dins de la vida quotidiana.
- Ser conscients de les repercussions dels comportaments cívics i incívics als transports públics.
- Reflexionar i prendre mesures sobre aspectes de seguretat de dins i fora del tramvia.
Els alumnes reflexionen sobre la utilitat que tenen els diferents transports públics, quins són els avantatges del TRAM, la importància d’accions cíviques i de seguretat.
Última actualització: 09/06/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
EE
Tipus d'activitat
Taller participatiu, Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Transport i seguretat vial
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Contacte
CONTACTA