Taller de Parapent a les Escoles.

PARAPENT a l’escola
A QUI S’ADREÇA?
ESO, batxillerat i Formació Professional.
OBJECTIUS
- Conèixer l’esport del parapent, una activitat física en un medi no habitual (aire).
- Entendre la utilitat de la meteorologia i dels principis de la física, aplicats a la mecànica de vol lliure.
- Conscienciar en la seguretat a les activitats esportives en el medi natural (activa i passiva).
- Apropar els nens i les nenes a aquest esport mitjançant pràctiques dirigides. Nou recurs pel professorat de ciències naturals de l'escola.
- Potenciar la companyia, instint de superació i molt especialment, en aquest cas, el respecte al medi ambient.
CONTINGUT
- Que l’alumnat conegui l’entorn aeri i de la navegació: familiarització amb el vol lliure, coneixement del vent i la brisa, entre altres…
- Iniciació als factors que influeixen en el vol: aerodinàmica, meteorologia, brises, etc.
- Factors que influeixen en la pràctica segura dels esports al medi natural en general i en el parapent en particular.
- Utilització de les tècniques bàsiques de control del parapent: Inflat, control i frenat de la vela.
El professor aprofita el seminari teòric (ciències naturals, aerologia, etc.) i pràctic (els alumnes fan inflades amb parapent) per aprofundir en les ciències naturals, demanar-los que facin un treball, per exemple: "Els efectes de la Brisa Marina o Marinada en l'entorn on viuen".
DESCRIPCIÓ
L'activitat que es durà a terme a l’escola constarà de les següents parts:
1) Sessió de formació teòrica. Xerrada explicativa des d'un enfocament teòric de la meteorologia aplicada en el vol d'un parapent, Observació de les eines informàtiques al nostre abast per esbrinar el temps que tenim i el que tindrem a la seu de l’escola.
2) Sessió pràctica: Domini del parapent. Els alumnes fan pràctiques reals d’inflades amb parapent. La sessió es durà a terme a les instal·lacions del centre o un altre lloc, en cas que les instal·lacions de l’escola no compleixin les necessitats.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES
- Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic.
- Competència d'aprendre a aprendre.
DESENVOLUPAMENT
Dates de realització i horaris: a convenir amb cada institut.
Durada de la sessió teòrica: 30 min.
Durada de la sessió pràctica: 180 min.
Nombre d'alumnes per sessió: entre 10 alumnes i grup classe.
Lloc de realització: A la seu de l’escola o en un lloc adient.
Cost: 6€ per cada alumne.
Observacions: Les sessions s’ajornaran si la previsió meteorològica ho aconsella.

Nota molt important: ELS ALUMNES NOMÉS FARAN INFLADES. EN CAP CAS S'HAN D'ENLAIRAR.

Organitzat per “Fly with Xirli”. Avalat per la Federació Aèria Catalana.
Última actualització: 19/05/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Conferència, Cultivar l'interioritat, Jornada lúdica, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Activitats físiques i esportives, Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
ODS
Mig dia
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA