ON SÓN ELS REIS D'ORIENT?

Lluquet i Rovelló van al Portal de Betlem a veure el nen Jesús.
Al portal estan amoïnats perquè els Reis d'Orient no han arribat. Un dimoni entremaliat els ha fet anar per un camí equivocat.
Lluquet i Rovelló recorren el pessebre per trobar als Reis d'Orient.
Parlen amb pastors, pescadors i bugaderes i finalment troben als reis i els porten davant del Portal
Un espectacle trepidant, farcit de nadales molt adequades a l’edat dels infants.

Aspectes treballats:
- El hivern (fred, neu, gel...)
- El Nadal (Costums propis del territori)
- Cultura popular (Els pastorets)
- Amistat
Feu-nos arribar contes i cançons que treballeu amb els vostres infants i els inclourem en l’espectacle.


Aspectes del disseny curricular que es treballen:

Descoberta d’un mateix i dels altres
Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son, etc.).
Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.
Disposició per establir relacions afectives positives amb altres persones.

Descoberta de l’entorn
Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.
Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).
Reconeixement de l’entorn físic i social.
Potenciació de les festes, tradicions i costums de la comunitat que els és pròpia.
Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.

Comunicació i llenguatges
Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.
Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).
Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)
Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.
Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).
Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda i participar en elles de forma activa, seguint la tonada, reproduint el gest,...


Fitxa tècnica

Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius
Muntatge 2 h
Desmuntatge 1 h
Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador
Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle
Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal
Adeqüem l'espectacle al que treballeu amb els infants a l'escola. Digueu-nos que feu i ho inclourem al nostre espectacle
Última actualització: 15/05/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
INF2
Tipus d'activitat
Teatre, Titelles
Àrea de coneixement
Teatre, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA