CARNESTOLTES, REI DELS POCA-SOLTES

Seguim a Picolino, emissari del Rei Carnestoltes, en la seva rua a través del món anunciant la vinguda de Sa Sereníssima Majestuositat. Un viatge a disbauxat pel més fred del hivern. Un espectacle en el que trobareu músiques, cançons, projeccions i molta, molta animació.ASPECTES DEL DISSENY CURRICULAR QUE ES TREBALLEN:
Descoberta d’un mateix i dels altres
Descobriment i identificació de les pròpies necessitats fisiològiques (gana, set, son, etc.).
Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.

Descoberta de l’entorn
Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.
Orientació en espais habituals i quotidians.
Ús de termes relatius a l’espai (aquí, allà, dins, fora, amunt, avall).
Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).
Potenciació de les festes, tradicions i costums de la comunitat que els és pròpia.
Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.

Comunicació i llenguatges ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.
Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).
Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa) Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).
Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda i participar en elles de forma activa, seguint la tonada, reproduint el gest.


Fitxa tècnica
Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius
Muntatge 2 h
Desmuntatge 1 h
Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador
Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle
Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal
Adeqüem l'espectacle al que treballeu amb els infants a l'escola. Digueu-nos que feu i ho inclourem al nostre espectacle
Última actualització: 16/05/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
INF2
Tipus d'activitat
Teatre, Titelles
Àrea de coneixement
Música, Teatre, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA