LA PRINCESA BLANCAFLOR, EL DRAC I UN CAVALLER DESPISTAT

El Rei està molt preocupat.
Avui ve el drac... I s’ha de fer la rifa per veure quina persona serà l’escollida per anar a parar a la seva panxa.
La princesa Blancaflor ho té molt
difícil. Cada vegada queden menys persones al poble... i avui li pot tocar.
En fer la rifa... li ha tocat el rebre...
I el drac ja la ve a buscar.
Però per les muntanyes apareix un cavaller despistat que no sap que és el que passa i es veurà embolicat en un arriscat rescat.
Una, dues i tres, Jordi i el drac tenen un intercanvi d’opinions pica que picaràs en Jordi i la princesa..., en Jordi i la princesa..., en Jordi i la princesa... Faran avi al Rei!

Aspectes del disseny curricular que es treballen:
Descoberta d’un mateix i dels altres
Manifestació i expressió de les pròpies emocions i sentiments, utilitzant el llenguatge com a mitjà d’expressió i comunicació.
Descoberta de l’entorn
Comprensió i apreciació progressiva de l’entorn immediat afavorint l’adquisició de coneixement de comportaments socials.
Orientació en seqüències temporals d’organització de la vida diària. Ús de termes relatius a l’organització del temps (matí, tarda, ara, desprès, avui…).
Reconeixement de l’entorn físic i social.
Interès i curiositat pel medi físic i social. Narració d’esdeveniments i representació de vivències i situacions quotidianes.
Potenciació de les festes, tradicions i costums de la comunitat que els és pròpia.
Potenciació de seqüències espacials, temporals i lògiques i iniciar-se en l’ús de les primeres nocions quantitatives en situacions quotidianes.
Assistència correcte a esdeveniments oberts al públic.
Comunicació i llenguatges
Ús del llenguatge verbal, musical i plàstic.
Comprensió de les intencions i dels missatges, emprant els diferents senyals comunicatius (gest, entonació).
Descoberta de les normes que regeixen els intercanvis, relats i converses (atenció, espera, to de veu, interès, iniciativa)
Expressió de necessitats, sentiments i idees mitjançant el llenguatge oral.
Ús del vocabulari relatiu al propi entorn i experiència (noms, adjectius, verbs), domini de la sintaxi (frases simples), i comprensió de variacions morfològiques (gènere, nombre).
Reconeixement, retenció i memorització de cançons, dites senzilles, cantarelles, jocs de falda i participar en elles de forma activa, seguint la tonada, reproduint el gest,...

Fitxa tècnica

Durada 25 minuts. Es complementa amb la narració d'un o dos contes clàssics i participatius
Muntatge 2 h
Desmuntatge 1 h
Personal a càrrec d'ACTE un actor-manipulador
Cal tenir una presa de corrent prop de l'espai on es realitzi l'espectacle
Una persona de l'organització caldrà que rebi i acompanyi al nostre personal
Adeqüem l'espectacle al que treballeu amb els infants a l'escola. Digueu-nos que feu i ho inclourem al nostre espectacle
Última actualització: 15/05/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
INF1
INF2
Tipus d'activitat
Teatre, Titelles
Àrea de coneixement
Música, Teatre, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't