Què s'amaga a simple vista?

Al llarg de la sessió veurem els efectes que cada tipus de llum provoca a diferents materials, comprovarem quina és la informació que poden aportar sobre l’evolució artística i material d’una obra, i podrem comprendre la importància de conèixer les característiques i propietats d’un objecte abans de plantejar qualsevol intervenció de Conservació-Restauració.
Durant aquesta activitat parlarem sobre la Conservació-Restauració de Béns Culturals i, concretament, sobre l’ús de diverses fonts de llum per a l’estudi d’obres d’art.
Última actualització: 28/10/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
BTX
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Arts i música, Química
Temàtica
#escolar
ODS
Mig dia
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Contacte
CONTACTA