REPENSEM ELS NOSTRES ESPAIS

Activitat dividida en 3 fases que segueixen una metodologia basada en un procés participatiu vinculada a tota la comunitat. Aquestes fases es poden realitzar per separat, sent cada fase un taller diferent, però seguint l’ordre següent.
A la primera fase durem a terme la diagnosi col·lectiva de l’espai que volem repensar (pati, espais interiors o qualsevol altre espai) per conèixer quina és la distribució i l’ús d’aquest segons el gènere, i les percepcions, creences i vivències del professorat i l’alumnat. Al tractar-se de mètodes participatius per fomentar la presa de consciència, s’utilitzen eines i metodologies “childfriendly”, com el dibuix i les tècniques orals.
A la segona fase transmetrem els valors inclusius i no sexistes que volem que estiguin presents en aquesta transformació. Aquesta és una activitat de sensibilització.
I per a la tercera fase, tenint en compte els resultats de l’anàlisi i les demandes per part de l’alumnat, Coopd’Era elaborarà propostes i recomanacions de millora per a l’espai que es vol transformar. Aquestes les farem pensant en intervencions que no suposin una gran inversió econòmica i proposant solucions que generen canvis efectius en les desigualtats de gènere en el pati modificant el mínim possible.

OBJECTIUS
· Prendre consciència de les desigualtats que reprodueixen els espais educatius
· Sensibilitzar a la resta d’agents educatius
· Proposar millores de manera col·lectiva, a través de la co-creació

Diagnosi col·lectiva de l’espai que volem repensar, transmetre els valors inclusius i no sexistes que volem que estiguin presents en aquesta transformació i propostes de millora.
Última actualització: 03/09/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Jornada lúdica, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Artesania, Disseny, Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat, Tutoria i convivència
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA