Gestió de situacions difícils

Treballar amb persones inevitablement inclou enfrontar-se de tant en tant a situacions de desacord, crítiques, tensió o conflicte, que posen a prova les nostres habilitats socials i de comunicació. Atenent aquesta necessitat el curs ofereix diverses eines per entendre la lògica de les situacions difícils i aplicar diferents tècniques orientades a recuperar la calma i/o arribar a acords que permetin reconduir la interacció entre les persones implicades.

Objectius
• Identificar i entendre les situacions difícils (característiques, causes i conseqüències).
• Aprendre les premisses per gestionar adequadament les situacions difícils de manera assertiva.
• Identificar les pròpies fortaleses i debilitats davant les situacions difícils i aprendre a potenciar-les o reforçar-les, segons correspongui.

Continguts
• Situacions difícils: concepte, tipus, característiques, etc.
• Control emocional davant situacions difícils.
• Empatia i Assertivitat.
• Tractament de situacions difícils.
• Eines per conduir a la calma a persones alterades.
• Estratègies verbals per fer front a les situacions difícils.

Metodologia
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones assistents.
Treballar amb persones inevitablement inclou enfrontar-se de tant en tant a situacions de desacord, crítiques, tensió o conflicte, que posen a prova les nostres habilitats socials i de comunicació.
Última actualització: 28/08/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Formació professorat i families
Àrea de coneixement
Ètica, filosofia i debat, Tutoria i convivència, Formació professorat
Temàtica
#escolar
ODS
Llarga durada
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA