Violència de gènere. Trets i reptes

El primer pas per prevenir la violència de gènere és conèixer-la i aprendre a identificar-la. Aquest taller està orientat a aquests dos objectius, per tal de dotar als assistents del coneixements necessaris per estar alerta i saber com actuar en cas de que es trobin amb aquesta situació.

Objectius
-Conèixer les característiques de la violència de gènere.
-Identificar les diferents formes de violència de gènere.
-Reconèixer els símptomes de la violència de gènere.
-Conèixer les alternatives de prevenció i intervenció en situacions de violència de gènere.

Continguts
-Violència masclista i de gènere. Definicions.
-Orígens de la violència masclista.
-Tipus de violència masclista.
-El cicle de la violència masclista.
-Micromasclismes.
-Eines per aturar la violència masclista.

Metodologia
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones assistents.
El primer pas per prevenir la violència de gènere és conèixer-la i aprendre a identificar-la. Aquest taller està orientat a aquests dos objectius.
Última actualització: 28/08/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Bullying, Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Gener, Febrer, Març, Abril, Maig, Juny, Juliol, Octubre, Novembre, Desembre
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA