CURS ON LINE "VIURE (APRENDRE I ENSENYAR) ELS DRETS DE L'INFANT A L'ESCOLA

El curs Viure (aprendre i ensenyar) els drets de la infància a l’escola és un curs en línia autoformatiu. Està inclòs dins el catàleg de formació del Departament. Consta de 40 hores i està estructurat en sis mòduls de contingut amb activitats diverses que t’ajudaran a anar assolint els objectius d’aprenentatge marcats en cada una de les unitats didàctiques que el conformen. El curs és gratuït.
Aquest curs s’inclou en el programa d’educació en drets d’infància d’UNICEF. És un dels requisits imprescindibles perquè el centre educatius que vulguin presentin la seva candidatura com a centre referent en educació en drets d’infància (pel curs 2019-202 la data límit de presentació de candidatures és el 30 de juny de 2020). Com a mínim, un mestre en actiu del centre candidat ha de haver fet aquesta formació.
El període d’inscripció estarà obert del 12 al 23 de setembre 2019 per a la primera edició Podeu trobar més informació i fer la inscripció en el següent enllaç
http://xtec.gencat.cat/ca/formacio/formaciogeneralprofessorat/escola_familia_entorn/projecte-de-convivencia/
El curs és al final de la pàgina.
Essent un curs en línia, hi podràs accedir a l’hora del dia i des del lloc que et sigui més còmode. Comptaràs amb el suport d’un coordinador tècnic per resoldre qüestions operatives i amb espais al fòrum per opinar i intercanviar idees amb els altres alumnes. Tot i que és un curs que es basa en el treball individual, és molt important que participis en aquests fòrums ja que l’intercanvi amb la resta de companys t’ajudarà a treure un major profit del curs.
L’objectiu del curs és proporcionar formació i pautes al professorat que aposta per una educació que tingui incorporada la perspectiva dels drets de la infància de forma integral. No es tracta només d’aprendre i ensenyar els drets humans, i en particular els de la infància, sinó de viure’ls plenament i que la Convenció sobre els Drets de l’Infant sigui l’eix vertebrador i la guia del que succeeix a l’escola. És qüestió d’apropiar-se dels drets i de fer-ho en un entorn en el qual es respectin plenament. Per això és condició que tothom —petits i grans— els coneguem, tal com recull la Convenció en el seu article 42, i en aquest cas, el professorat per tal que els pugui tenir en compte en la seva pràctica docent i en la vida diària del centre.
Caledari dels mòduls
1ª edició curs 2019-2020
M0 14/10 a 20/10
M1 21/10 a 03/11
M2 04/11 a 17/11
M3 18/11 a 01/12
M4 02/12 a 15/12
M5 16/12 a 12/01
M6 13/01 a 26/01
Programa

Mòdul 1
1. Noció i característiques dels drets humans
2. La Carta de les Nacions Unides
3. La Declaració Universal dels Drets Humans
4. Desenvolupaments internacionals posteriors: els mecanismes de garantia
5. La protecció específica dels col·lectius vulnerables i la persecució de les pràctiques especialment aberrants
6. Mecanismes universals i regionals de garantia dels drets humans
7. Els reptes en matèria de drets humans en el segle XXI: els drets humans emergents

Mòdul 2
8. Història de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets dels Infants
9. Per què és necessària una convenció exclusiva sobre els drets de la infància?
10. Què implica per a un país ratificar la Convenció?
11. El Comitè dels Drets de l’Infant
12. Els protocols facultatius
13. Drets i principis rectors de la Convenció

Mòdul 3
1. El dret a l’educació
2. El dret a la participació
3. Apostar per una nova relació intergeneracional
4. El dret a la participació en l’educació
5. Educació en drets de la infància

Mòdul 4
1. La relació de la Convenció amb el currículum educatiu
2. Les tres dimensions del currículum
3. El paper i l’actitud del professorat

Mòdul 5
1. L’enfocament de drets a les aules
2. Indicadors relacionats amb el criteri número 2: el procés educatiu està centrat
3. Indicadors relacionats amb el criteri número 3: tots els nens i nenes reben un tracte just i digne, exempt de qualsevol tipus de violència, abús o explotació
4. Indicadors relacionats amb el criteri número 5: el professorat coneix i té interioritzat el contingut de la Convenció sobre els Drets de l’Infant com a part de la seva pràctica professional i de l’administració del centre
5. Indicadors relacionats amb el criteri número 6: els infants i adolescents coneixen, entenen i exerceixen els drets i les responsabilitats que els reconeix la Convenció
6. Orientacions sobre les variables metodològiques que intervenen a l’aula

Mòdul 6
Orientacions sobre les variables metodològiques que intervenen a l'aula

Altra informació:
El projecte de treball és l’element amb el qual es conclou el curs amb la finalitat que l'alumne/a apliqui els coneixements apresos als mòduls, de forma autònoma. És indispensable per superar el curs i cal enviar-lo a la tutora o al tutor i rebre’n el seu vist-i-plau.
L'objectiu principal d’aquest projecte és:
 Fer una proposta d’intervenció educativa que tingui en compte la visió de la Convenció sobre els Drets de l’Infant i els seus drets
L'alumne pot anar donant forma a aquest projecte a partir del mòdul 4, en el que es comença a tractar la Convenció sobre els Drets de l'Infant des de la vessant didàctica, de pràctica a l'escola.

Caldrà especificar:
 Objectiu de la proposta.
 Descripció.
 Aspectes metodològics.
 Àrea en què es treballarà la proposta
 Avaluació
Curs on line autoformatiu de 40 hores inclòs dins el catàleg de formació del Departament i estructurat en 6 mòduls. Per superar s'avaluen les activitats dels mòduls proposades i un treball final
Última actualització: 26/07/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Formació professorat i families
Àrea de coneixement
Educació cívica, en valors i per la pau
Temàtica
#escolar
ODS
Llarga durada
Gratuïta
Idiomes
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't