Projecte de dansa creativa "Emocionari"

Aquest projecte pretén apropar el mon de la dansa i la creativitat a través del moviment, i ho fa mitjançant un procés de creació on el tema central són le emocions. Es a partir d'aquest procés creatiu i d'investigació, que treballem amb tots el elements que composen la dansa ( qualitats i dinàmiques de moviment, espai i ritme), d'una manera creativa i lúdica.
Projecte de dansa creativa, que consisteix en un procés de creació coreogràfica a partir del teme de les emocions.
https://www.facebook.com/1376522989277658/videos/1468229146644659/
Última actualització: 06/07/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CS
Tipus d'activitat
Dansa, Projectes de llarga durada, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Bullying, Dansa, Educació cívica, en valors i per la pau, Espiritualitat, Ètica, filosofia i debat
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Desembre, Febrer, Juny, Maig, Març, Setembre
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA