Violència Masclista: Estranyes relacions

“Estranyes relacions” és un espectacle creat per ser realitzat en una aula, per un màxim de 80 alumnes a partir de 13 anys. Està format per escenes seguides de joc i debat. A partir de cada escena reflexionem sobre com algú, pot convertir-se en una persona maltractadora o en víctima de maltractament.

Segons un estudi realitzat a l’estat espanyol per la Fundació Pfizer; Tres de cada quatre joves (74%) creuen que els comportaments violents són habituals en la societat actual. L'abús d'alcohol i / o drogues i haver patit comportaments violents es perfilen com les principals causes que poden influir en l'agressivitat juvenil.

Molts joves justifiquen la violència. Una mica més de la meitat (el 51,1%) creu que en alguns casos pot estar justificada la violència (en defensa pròpia o d'un familiar, o en casos extrems, principalment). Respecte a les causes, els joves apunten com els principals factors que poden influir en l'agressivitat juvenil el consum d'alcohol i / o drogues (el
87,4%) i l'haver viscut comportaments violents (81,2%). Aquestes respostes no es corresponen amb les aportades pels pares, ja

que una àmplia majoria d'aquests (el 77,5%) no accepta cap justificació per comportaments violents. Quan presencien situacions agressives, el 37,6% dels joves afirma evitar participar-hi, el 14,4% intenta "acudir al diàleg", el 11,8% ajudar la víctima, el 9,5% enfrontar a l'agressor i el 8,9% demanar ajuda externa.

Un altre de les dades reveladores de l’estudi Pfizer és que tres de cada quatre joves entrevistats considera que els casos de violència de gènere són força habituals en la societat espanyola actual. El 54,4% opina que es donen ara més que en el passat "afirma García Pascual. Respecte d'això, un de cada sis joves manifesta en l'enquesta haver estat testimoni d'algun cas de violència de gènere en els ambients en què es mou (16,7%), xifra una mica inferior en els seus cercles de companys / amics (11, 6%) i pràcticament testimonial a nivell familiar (2,3%).


L'espectacle dividit en 5 escenes i després de cadascuna hi ha un debat amb els espectadors.:
Veurem el procés d'una relasció de parella al llarg d'un any. Parlem de la violència psicològica i física.

El públic participa de l' espectacle fent dinàmiques que proposa la compañía a partir de les escenes. Es generarà un espai per debatre. El públic podrá parlar amb els personatges i canviar les situacions que es plantegen perquè vagin a millor. Es qüestionen fets que moltes vegades no acostumem a compartir amb amics o la gent que ens envolta. S'afavoreix el diàleg per poder parlar amb llibertat i contrastar opinions.
Última actualització: 18/06/2019
Fitxa tècnica
BTX
CF
EE
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
PROF
Tipus d'activitat
Camp d'Aprenentatge Dept. Educació, Taller participatiu, Teatre
Àrea de coneixement
Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat, Salut i prevenció de conductes de risc, Teatre, Tutoria i convivència
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA