La mirada creadora

Partint de diverses obres del poeta ens endinsarem en l’univers de Joan Brossa posant-lo en paral·lel amb elements cinematogràfics. També descobrirem alguns elements claus del llenguatge cinematogràfic d’una manera dinàmica, tot explorant la relació del poeta amb el cinema.

Què treballem?
• La mirada cinematogràfica de la poesia de Joan Brossa
• El lligam entre la poesia i el cinema
• La seqüència cinematogràfica: el canvi de codi de l’obra brossiana
• Els referents cinematogràfics de Brossa: el poeta-guionista

Es recomana treballar la figura i l’obra de Joan Brossa prèviament a l’escola
Es facilitarà un dossier per al professorat i podeu trobar recursos educatius d’interès
a www.laberintsbrossians.com
Activitat de descoberta de l'univers brossià a partir del cinema
Última actualització: 18/06/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Cinema, Fotografia, Llengua i literatura catalana
Temàtica
#escolar
ODS
Entre 1 i 2h
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA