I PER QUÈ NO? Objectes, necessitats i fantasia

En la visita a l'exposició Del món al museu. Disseny de producte, patrimoni cultural observarem com els objectes han estat pensats en funció d'una necessitat. A més, veurem com en el disseny dels objectes també es té en compte la millora de l'entorn i les relacions o el benestar dels usuaris.

A partir d'aquesta introducció al concepte de disseny, treballarem amb la metodologia del Design Thinking que és la que fan servir els dissenyadors i que demana empatitzar amb la realitat dels usuaris, idear, prototipar i testejar.

Així, els alumnes podran empatitzar amb els problemes aliens, fer volar la imaginació i construir una proposta per millorar el futur en què hauran de viure.

Competències
•Comunicativa lingüística
•Autonomia i iniciativa personal
•Conèixer i respectar la diversitat

Metodologia
•Design Thinking
•Experimentació i creativitat
•Comunicació de propostes i conclusions
Treballarem amb la metodologia del Design Thinking que és la que fan servir els dissenyadors i que demana empatitzar amb la realitat dels usuaris, idear, prototipar i testejar.
Última actualització: 18/06/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Exposició, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Disseny, Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA