El verdugo

El verdugo representa el millor del cinema de Berlanga, capaç d'abordar les qüestions més greus amb una mordacitat única. A banda de la pena de mort, el film reflexiona sobre la llibertat individual, el conformisme
i el pes de la societat.

Què treballem?
• La llibertat i la responsabilitat individuals enfront el determinisme social
• Luis García Berlanga i el berlanguisme: el pla seqüència i la posada en escena
• L’Espanya dels 60 i el franquisme
Una sessió per comentar i reflexionar amb els nois i noies diversos aspectes interessants del film.
Última actualització: 18/06/2019
Fitxa tècnica
BTX
ESCOLAR
ESO2C
Tipus d'activitat
Cineforum
Àrea de coneixement
Cinema, Educació cívica, en valors i per la pau, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Gener
Gratuïtat condicionada
Idiomes
Contacte
CONTACTA