Aproximació a la fauna

Programa que pretén afavorir la descoberta de la diversitat faunística dels boscos de Collserola. La proposta de treball es centra bàsicament en la descoberta dels petits animalons del bosc, tot facilitant eines als alumnes per aprendre a localitzar-los, tractar-los amb cura, fer-ne una descripció detallada i finalment intentar identificar-los.

Objectius didàctics
· Assenyalar la diversitat de les espècies animals de Collserola
· Interpretar les relacions que s'estableixen entre els éssers vius i el medi
· Observar i descriure la realitat que ens envolta
· Observar un ésser viu i detectar-ne els trets més significatius
· Afavorir el desenvolupament d'actituds com la curiositat, l'interès i el respecte envers el medi
· Exercitar l'observació, la descripció i la comparació

Metodologia
· Treball de camp d'observació i presa de dades al bosc
· Treball en equip.
· Elaboració de conclusions i exposició oral de les mateixes
· És obligatòria l’assistència a una reunió prèvia

*Les activitats es poden adaptar a diversitats funcionals prèvia reunió amb l'equip docent*

Programa que pretén afavorir la descoberta de la diversitat faunística dels boscos de Collserola. La proposta de treball es centra bàsicament en la descoberta dels petits animalons del bosc.
Última actualització: 06/05/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CM
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Abril, Maig, Juny, Octubre, Novembre
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA