Matinals a Collserola

Un itinerari de descoberta dels elements naturals de l'ambient mediterrani en què l'exercici físic en contacte amb la natura pren protagonisme.

Objectius didàctics
· Aprendre a observar i interpretar els diversos elements naturals
· Interpretació de mapes i orientació
· Desvetllar l'interès per conèixer i respectar la diversitat d'essers vius
· Fer de l'exercici físic una eina per a l'aprenentatge
· Conèixer alguns elements del patrimoni de Collserola

Metodologia de treball
· Itinerari guiat
· Diàleg guia-alumnat
· Contacte directe amb l’entorn
· Observació estructurada
· Debat o contrast de punts de vista
Un itinerari de descoberta dels elements naturals de l'ambient mediterrani en què l'exercici físic en contacte amb la natura pren protagonisme.
Última actualització: 14/05/2019
Fitxa tècnica
BTX
CF
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA