Els ambients naturals de Collserola

Activitat de descoberta guiada al voltant del Centre d'Informació del Parc de Collserola. Situació geogràfica. Descoberta d'elements i ambients naturals de Collserola.

Objectius didàctics
· Ús de claus dicotòmiques per la identificació de plantes
· Observar directament i identificar els elements naturals
· Comparar les diferents comunitats vegetals
· Els organismes vius i les adaptacions al medi
· Adquirir correcció en les observacions realitzades
· Adonar-se de la dependència entre els organismes i el medi físic
· Usos del territori
· Presència humana en el medi natural i transformació del paisatge
· Desvetllar d'interès per l'entorn i estímul de la descoberta
· Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural

Metodologia de treball
· Itinerari guiat
· Diàleg educador/a-alumnat
· Contacte directe amb l’entorn
· Treball en grups de 4-5 persones
· Observació estructurada
· Debat o contrast de punts de vista
Activitat de descoberta guiada al voltant del Centre d'Informació del Parc de Collserola. Situació geogràfica. Descoberta d'elements i ambients naturals de Collserola.
Última actualització: 14/05/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
BTX
CF
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA