L'obaga de Collserola

Situació geogràfica i descoberta d'elements naturals al voltant del Centre d'Informació del Parc de Collserola.

Objectius didàctics
· Observar directament i identificar els elements naturals
· Ús de material senzill per a l'identificació de plantes
· Recerca i identificació de rastres d'animals
· Deducció d'estratègies per sobreviure en base a observacions reals
· Adquirir correcció en les observacions realitzades
· Conèixer l'existència d'una gran diversitat d'organismes i les interdependències entre ells i el medi físic
· Reflexionar sobre la presència humana en el medi natural i la transformació del paisatge
· Inclinar-se per una actitud positiva davant el medi natural
· Desvetllar l'interès per l'entorn i estímul de la descoberta

Metodologia de treball
· Itinerari guiat
· Diàleg educador/a-alumnat
· Contacte directe amb l’entorn
· Treball en grups de 4-5 persones
· El joc com a mitjà per l'aprenentatge
· Observació estructurada
· Debat o contrast de punts de vista
Situació geogràfica i descoberta d'elements naturals al voltant del Centre d'Informació del Parc de Collserola.
Última actualització: 14/05/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Coneixement del medi i Biologia
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA