OKA game per a mestres

Treballar la identificació expressió i gestió de les emocions per tal de :
• Aprendre una gestió positiva dels conflictes.
• Mantenir i millorar un bon ambient laboral.
• Engagement
• Team Building
• Millorar la comunicació
• Augmentar la productivitat
• Potenciar la salut
• Retenció i captació de talent

Sensibilitzar als/les mestres de les emocions amb les que conviuen el dia a dia laboral, per tal que aprenguin a gestionar-les.
Reconèixer i identificar les emocions que apareixen en les interaccions diàries per tal de poder expressar-les.
Respectar als companys quan expressen les seves emocions per tal de mantenir un bon ambient laboral.
Gestionar les pròpies emocions negatives de la millor manera quan apareixen per a la prevenció de conflictes.
Treballar la identificació expressió i gestió de les emocions
Última actualització: 29/04/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Cultivar l'interioritat
Àrea de coneixement
Salut i prevenció de conductes de risc
Temàtica
#escolar
ODS
Mig dia
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacta

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.

Identifica't