El métode cièntific...quina altre si no? (Funbrain)

Objectius
• Proporcionar una metodologia adient per tal de resoldre els
problemes que es plantegen en el dia a dia.
• Adquirir una visió crítica per tal de comprendre millor la
nostra feina.
Descripció
El mètode científic és el mètode que utilitzen els científics en
laboratoris d’arreu del món i és el que utilitzem cada cop que
ens trobem amb un problema que volem solucionar. L’utilitzarem
per respondre als enigmes que es plantegen en aquest taller.
Des de Funbrain realitzem els tallers fomentant el pensament crític, amb molta participació dels alumnes i amb experimentació de cada infant.
El preu pot variar per desplaçament.
Última actualització: 29/04/16
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CS
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Ciències de la naturalesa i tecnologia
Temàtica
#escolar
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA