Gestió de la diversitat

El curs està orientat a conèixer les diferents dimensions de la diversitat i les seves interseccions i la manera en que aquestes poden generar dinàmiques d’inclusió i/o exclusió en diferents entorns socials com ara els centres escolars, les organitzacions, les empreses o els barris. A partir d’aquí, promou la reflexió sobre la gestió de la diversitat i aporta eines per gestionar positivament la diversitat a través de metodologies innovadores, com ara l’aprenentatge i servei (APS).

Metodologia:
Metodologia oberta i interactiva. Aprenentatge mitjançant exposicions teòriques, exemples pràctics, debats, exercicis i treballs en grup. Requereix un alt grau de participació de les persones assistents.

Continguts:
-Diversitat: repte i oportunitat
-Diversitat cultural
-Diversitat de gènere
-Diversitat funcional
-La Diversitat des d'una mirada interseccional
-Metodologies innovadores d'intervenció
Curs per al professorat per a conèixer les diferents dimensions de la diversitat i les seves interseccions i la manera en que aquestes poden generar dinàmiques d’inclusió i/o exclusió.
Última actualització: 12/03/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF
Tipus d'activitat
Formació professorat
Àrea de coneixement
Aprenentatge Servei, Formació professorat
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Abril, Desembre, Febrer, Gener, Juliol, Juny, Maig, Març, Novembre, Octubre
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA