Formació STEM per a professors (drons, impressió 3D, AR, IoT, programació....)

Les nostres formacions es dirigeixen a docents que vulguin adquirir eines i recursos metodològics per promoure l’interès dels seus alumnes cap a les àrees STEM i facilitar així l’adquisició de competències vinculades a la ciència, la tecnologia, l’enginyeria i les matemàtiques.

Les càpsules formatives que oferim per a professorat giren entorn de les següents temàtiques:

- Competència digital, ètica i el bon ús de les TIC.
- Immersió a les STEM.
- Dronòtica educativa.
- Impressió 3D.
- Audiovisual mòbil.
- Realitat augmentada.
- Altres* (Anem incorporant formacions de forma continuada, pregunta'ns per conèixer les novetats.)

· Les formacions es dirigeixen a professors d’educació primària, secundària, batxillerat i cicles formatius.

· La durada de les mateixes dependrà dels objectius a assolir, variant el nombre de sessions a realitzar. Adaptem les formacions en relació a les demandes dels centres educatius.

· Les sessions són d'1,5h cadascuna. Normalment distribuïm les formacions en 3 sessions: la primera introductòria, la segona de caire pràctic i la tercera d’aplicació a casos pràctics.

· Les formacions es poden dur a terme a les nostres instal·lacions o a la mateixa escola / institut.
Introducció a la formació STEM. Adquisició de recursos per potenciar l'assoliment de competències bàsiques i transversals en l'alumnat a través de projectes basats en la tecnològia i l'enginyeria.
Última actualització: 19/02/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
PROF-FAM
Tipus d'activitat
Formació professorat i families, Jornada lúdica, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Cinema, Informàtica, telecomunicacions i robòtica, Tecnologia i industria, Formació professorat
Temàtica
#escolar
ODS
Llarga durada
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA