#miralls

Treball de l'autoestima i l’autopercepció a través de diferents dinàmiques. Treball
d'habilitats socials: assertivitat, empatia... i de l'autoestima i la valoració positiva que una
persona fa de si mateixa a partir del reconeixement de la seva singularitat.
Objectiu de l’activitat: Prendre consciència de l’autoimatge i l’autopercepció que tenen d’ells mateixos
Última actualització: 23/01/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Bullying, Educació cívica, en valors i per la pau, Ètica, filosofia i debat, Tutoria i convivència
Temàtica
#escolar
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA