Com comptar quan no em queden dits

Algunes tècniques de càlcul mental aplicades al dia a dia.
Objectius:
- Treballar i analitzar el llenguatge matemàtic.
- Fer preguntes i generar problemes de caire matemàtic.
- Traduïr un problema a una representació matemàtica.
- Establir una seqüència i utilitzar conceptes, eines i estratègies per resoldre problemes matemàtics.
- Reflexionar sobre la resolució d’un problema d’acord amb les preguntes plantejades.
Taller dirigit a infants i joves de 9 a 15 anys que tenen dificultats en el càlcul (escrit i/o mental) i que els generen inseguretat en la seva vida quotidiana i acadèmica
Última actualització: 16/01/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Taller participatiu
Àrea de coneixement
Matemàtiques
Temàtica
#escolar
ODS
Mig dia
Gratuïta
Fora del centre escolar espai interior
Idiomes
Contacte
CONTACTA