El monument dedicat als morts de la 1a Guerra Mundial

Després d'una petita visita a Ceret, on parlarem de la creació de la vila i de la seva evolució històrica i urbanística, parlarem del missatge que l'escultor rossellonès Arístides Maillol volia transmetre amb el seu monument dedicat als morts de Ceret i del context històric del període d'entreguerres. Veurem les diferències i semblances amb altres monuments similars.
En paral·lel, els alumnes tindran un llibret pedagògic on hauran de respondre una sèrie de qüestions durant la visita.
La visita s'adaptarà al nivell de cada grup.

Els objectius:
-Descobrir la història de la vila de Ceret i conèixer els artistes que hi van passar.
-Reflexionar sobre la tipologia de monuments dedicats als morts a França.
-Treballar el llenguatge artístic, les idees i els sentiments transmesos pels artistes.
-Parlar del context històric d'entreguerres.
Descoberta del monument dedicat als morts de la 1a Guerra Mundial de Ceret (Vallespir, França), obra de l'escultor Arístides Maillol.
Última actualització: 10/01/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Pintura, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA