De com es va salvar el retaule de Sant Miquel de Setcases

Després d'una petita introducció sobre la història de la vila, visitarem la seva església on es conserva un retaule barroc (protegit durant la Guerra civil espanyola). A través de la mirada, els alumnes identificaran els diferents materials utilitzats i les tècniques artístiques emprades a l'època. Es reflexionà sobre la idea de l'art com a transmissor de missatges i narrador d'històries.

En paral·lel els alumnes tindran una fitxa pedagògica on hauran de respondre una sèrie de qüestions al llarg de la visita.

Els objectius:
-Descobrir la història de la vila de Setcases.
-Treballar el llenguatge artístic.
-Conèixer les tècniques artístiques del barroc.
-Treballar la imaginació i l'esperit artístic.
Després d'una petita introducció sobre la història de la vila, visitarem la seva església on es conserva un retaule barroc.
Última actualització: 10/01/2019
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Artesania, Pintura, Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïta
Idiomes
Contacte
CONTACTA