Carlines i espantabruixes

La visita pel poble de Molló permetrà descobrir l’arquitectura de muntanya. S’identificaran les seves característiques típiques i es parlarà dels elements de protecció de la llar, de símbols de devoció popular així com d’altres detalls en l’àmbit rural.
Els alumnes podran distingir-los i treballar-los amb el suport d'una fitxa.

Els objectius:
-Descobrir la història de la vila de Molló.
-Treballar el llenguatge arquitectònic i el vocabulari local.
-Identificar els diferents elements tradicionals de protecció de la llar i conèixer els seus usos.
La visita pel poble de Molló permetrà descobrir l’arquitectura de muntanya.
Última actualització: 10/01/19
Fitxa tècnica
ESCOLAR
INF2
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Història, cultura i patrimoni
Temàtica
#escolar
ODS
Mig dia
Gratuïta
Fora del centre escolar espai exterior
Idiomes
Contacte
CONTACTA