Eines usuari


VOLS PUBLICAR LA TEVA OFERTA EDUCATIVA?

TINC UN ALUMNE AMB DIFICULTATS D’APRENENTATGE (26-1-2019)

Molts nens presenten en algun moment de la seva escolaritat dificultats en l’aprenentatge de la lectura, l’escriptura o la comprensió de les matemàtiques.

Parlem de problemes de velocitat lectora, d’unió i fragmentació de paraules, de comprensió lectora o de dificultats per a la resolució dels problemes matemàtics.

Els aprenentatges es desenvoluparan en els següents blocs de continguts:

1er bloc: Introducció

Presentació
Consideracions prèvies.
Factors associats a les dificultats d’aprenentatge.

2on bloc: Estratègies generals

Seqüenciació de l’aprenentatge.
Els nivells d’abstracció.
Aprenentatge sense error.
Activitats per a tots.
Activitats divergents.
Materials i informació familiars.

3er bloc: Dificultats de lectura

Els processos de lectura.
Dificultats habituals en cada un dels processos.
Activitats i estratègies d’intervenció per a cada procés.

4art bloc: Consciència fonològica

Consciència lèxica, sil·làbica i fonètica.
Influència en els processos de lectura i escriptura.
Activitats i materials per a treballar la consciència fonològica.

5è bloc: Algunes dificultats d’escriptura

Els problemes d’unió i fragmentació de paraules: activitats de recuperació.
La tendència a la inversió: activitats de recuperació.
La importància de l’expressió escrita.

6è bloc: Resolució de problemes matemàtics

Aspectes didàctics dels problemes matemàtics.
Diferents models d’activitats per abordar els problemes matemàtics.

7è bloc: Materials i conclusió

Presentació de materials i recursos.
Conclusió del curs.

Aquest és un curs reconegut pel Departament d’Educació.

Aquest curs ofereix als docents pautes, estratègies i models d’activitats per afrontar les dificultats d’aprenentatge més habituals: dislèxia, discalculia, comprensió lectora i matemàtica.

Dóna’ns la teva opinió!


FITXA TÈCNICA

  • prof

Àrees de coneixement

  • Llengua i comunicació
  • Matemàtiques
  • Formació professorat

Objectius de desenvolupament sostenible

minusvalido
dentrocentroescolar
Gener
( Dissabte de 9'30 a 18 hores )
Sense límit
85€ / Alumne
dentrocentroescolar
Fora del centre escolar espai interior

CONTACTE

La informació de contacte només és visible per a usuaris registrats al portal.