Mur Geològic. Visita dinamitzada per descobrir el món de la geologia

L'alumnat gaudirà de la bellesa del Mur Geològic de CosmoCaixa i de set peces de roca de més de 90 tones i 24 metres de longitud procedents d'arreu del món: sals, pissarres, diàclasis de gres, varves glacials, dunes o gredes volcàniques.

Així mateix, durà a terme un treball de camp i deduirà els processos geològics que van intervenir en la formació del nostre planeta: des dels plecs de les roques fins a la sedimentació, passant per tot el cicle de les roques i les conseqüències del moviment de les plaques tectòniques.

En aquesta visita dinamitzada, l'alumnat observarà com les sals de Súria i les pissarres de Lleó mostren els plecs que pateixen les roques. Les diàclasis del gres de Puig-Reig permeten entendre el cicle de la roca. Les varves glacials d'Itu mostren el procés de sedimentació d'un llac glacial i també el moviment de les plaques tectòniques. Les dunes, formades a partir de fragments de closques d'animals, componen el marès de les illes Baleares. Finalment, l'alumnat podrà observar com el volcà Croscat ha format les gredes volcàniques d'Olot i com, quan els sediments es mouen i la roca no es pot deformar, la pedra es trenca i hi apareix una falla.

OBJECTIUS:
- Identificar els tres tipus de roca principals i deduir com i on es van originar mitjançant la reescriptura de la seva història.
- Reconèixer, a partir de l'observació, els fenòmens geològics que són responsables de la composició actual del nostre planeta.
- Inferir les grans forces i els llargs períodes de temps que intervenen en la formació de les roques.


PROMOCIONS
* Descompte del 50 % en les activitats que es facin del 12 de setembre al 31 d'octubre de 2019.
* Descompte del 50% de setembre a juny en les visites dinamitzades (novetat del curs 19/20) a la nova Sala Univers.
* Descompte del 50 % de setembre a juny als tallers del LAB MAT (novetat del curs 19/20).

** Si veniu amb alumnes d'integració en el vostre grup, feu-nos-ho saber. Treballarem per donar resposta a les seves necessitats. Es prega màxima puntualitat. Podeu sol·licitar servei d'intèrprets en llenguatge de signes català (LSC).
Observació processos geològics que van intervenir en la formació del nostre planeta: Plecs de les roques , sedimentació, el cicle de les roques, els moviments de les plaques tectòniques, etc.
Última actualització: 03/12/2019
Fitxa tècnica
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
Tipus d'activitat
Visites i itineraris
Àrea de coneixement
Física, Geologia, Química
Temàtica
#escolar, #STEM
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
De pagament
Idiomes
Contacte
CONTACTA