Mindfulness: Relaxació i calma a l'aula.

Mindfulness significa "atenció plena". És l'art d'estar presents d'una manera tranquil·la i relaxada.
Us oferim un espai per ajudar als infants a recuperar la calma en el seu dia a dia ( amb els aprenentatges, en la relació amb els altres... ).

La pràctica del Mindfulness ens ajuda a:
- Augmentar la capacitat d'ATENCIÓ i concentració dels nens i nenes.
- Reforçar la seva l'AUTOESTIMA i confiança.
- Prendre CONSCIÈNCIA d'ells mateixos (de què senten, com estan...).
- Treballar el sentiment de pertanyença al grup. 

Aquesta activitat la realitza una psicopedagoga col·legiada amb el grup/classe, al mateix centre escolar i s'adapta al nivell i característiques de cada grup.

ATENCIÓ: El preu és per a grup/classe, si voleu realitzar l'activitat amb més d'un grup, es poden aplicar descomptes.

El taller (Introducció al Mindfulness) té una hora de durada, però si us interessa podeu aprofundir-hi una mica més fent quatre sessions d'una hora. Pregunteu disponibilitat i preus.
Taller participatiu i vivencial per a que els alumnes experimentin el que és l'atenció plena i descobreixin recursos que els ajudin a viure amb més calma.
Última actualització: 07/11/18
Fitxa tècnica
ESCOLAR
CI
CM
CS
ESO1C
ESO2C
BTX
CF
EE
Tipus d'activitat
Cultivar l'interioritat, Taller participatiu
Àrea de coneixement
Formació humanística, Salut i prevenció de conductes de risc
Temàtica
#escolar
ODS
Fins a 1h
De pagament
L'activitat es realitza en el centre escolar
Idiomes
Contacte
CONTACTA