Taller: Fem Puppets Theater

Utilitzant els beneficis de les tècniques japoneses de teatre i exposició ensenyem a crear els diferents tipus de teatre per aprendre la interpretació mitjançant les ombres xinesques, el kamishiabi, entre altres.

El teatre, amb totes les seves variants (joc dramàtic, improvisació, teatre llegit…) esdevé una eina per a la formació integral de l’alumne i, per tant, també de l’aprenentatge i adquisició de la llengua.

Si tenim en compte el procés evolutiu de l’infant veiem que la imitació –base de les activitats teatrals- apareix ben aviat.

L’infant observa com actua l’adult: primer imita amb el model present però cap els dos anys ja és capaç d’imitar sense tenir la referència al davant. Amb el joc simbòlic l’infant fa una passa més: no imita sinó que modifica i transforma la realitat, segons les seves necessitats i els seus desigs. El nen assaja la integració a la societat adulta, comença a dominar les regles de la llengua, imita el parlar dels adults, les estructures de la llengua, comença a adonar-se dels nivells de llenguatge (va a comprar amb els pares i sent com el botiguer els tracta de vostè, com s’utilitzen els verbs, quines expressions de cortesia es fan servir…)... es té una necessitat de representar el món i és el moment adequat per introduir les activitats de teatre com un joc, on s’han d’acceptar unes regles, on s'aprèn a escoltar i es millora el llenguatge i s'introdueix l'anglès.
L'art de construir teatre amb les diferents tècniques japoneses, amb la introducció de l'anglès i amb la utilització de recursos digitals, es dissenya aquest nou concepte de taller.
Última actualització: 05/03/2020
Fitxa tècnica
INF2
CI
CM
CS
Tipus d'activitat
Àrea de coneixement
Teatre, Llengua i literatura catalana, Llengua i literatura castellana, Llengua anglesa
Temàtica
#escolar
Objectius de desenvolupament sostenible
Tot el curs
Gratuïtat condicionada
Idiomes
Contacte
CONTACTA